سوله

Advertisements

11 سیتمبر

11 سیتمبر

این روز تحول عظیمی را در جهان ایجاد کرد، تحولی که همه ی دنیا را آزرد، انارشی تازه و با چهره و رنگ متفاوت!!!

برای آمریکا زمینه ی ظغیانگری و تحقق آرمانهای پلیدش را بخشید ولی افغانها را به خاک و خون کشید>

القاعده، اسامه، طالبان، فروشی مرکزتجارت جهانی به اسراییل و جابجایی مواد آتش ز درآن، حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی، منع تحقیقات بر فرو ریختن برجها، اشغال افغانستان، کشتن اسامه و بسته شدن پرونده ی تحقیقات علیه آن، حمله به عراق، حمله به فلسطین، فروریختن نظم و نظام در مصر، کشتار در سوریه، خزان عرب و…… موارد دیگر ازین قبیل، همه دسایس آمریکا بود و تباهی ملتهای مظلوم و مسلمان.

القاعده در پاکستان و اسامه در دریا غرق شد، ولی مردم در دهات و شهرهای افغانستان هنوز در خون غوطه ور هستند.

نمیدانم این را کدام منطق احمقانه میپذیرد که کشتن مردم بیگناه و بی آزار در گوشه و کنار افغانستان به نفع ثبات جهان است؟؟؟

اگر هدف اسامه بود، که رفت> پس چرا هنوز هم مردم ما را که فعلا مظلومترین مردم تاریخ است بیگناه به قتل میرساند؟؟؟بازهم 11 سبتمبر

اما این بار به نفع افغانستان چرخید، امیدوارم که چرخ گردون همیشه برین پهلو بچرخد.

این پیروزی سرآغازی باشد برای پیروزهای بعدی

امیدوارم که سیاستمداران ما هم از تیم ملی فوتبال یاد بگیرند و ملی شوند تا مردم را خرسند بگرداند.

امیدوارم هر 11 سبتمبر برای افغانستان روز به یادماندنی تاریخی باشد

قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان مبارک باد

د افغانستان د فوتبال ملی ټیم د سیهیل اسیا اتلولی وګټله، جام خپل کړه او بیا د افغانستان ویاړلی بیرق بیل ورپله

ژوند ژوند ژوند افغانستان

افغانستان قهرمان جام فوتبال جنوب اسیا شد و پرچم پر افتخار افغانستان را یکبار دیګر به اهتزاز در آورد

زنده باد زنده باد زنده افغانستان

بﻨـﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀــﺎﻱ ﻳﻜـﺪﻳـﮕﺮﻧـد

ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ پیش ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻓﺖ، ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ:

ﺑﻨـﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀــﺎﻱ ﻳﻜـﺪﻳـﮕﺮﻧـﺪ

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ ﺯ ﻳﻚ ﮔـﻮﻫـﺮﻧـﺪ

ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻱ به ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

ﺩﮔـﺮ ﻋﻀـﻮﻫـﺎ ﺭﺍ ﻧﻤــﺎﻧـﺪ ﻗـﺮﺍﺭ

ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ، ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ! ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﮔﻔﺖ: ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ، ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﻳﻌﻨﻲﭼﻲ؟ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻲﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ؟! ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ: ﺁﺧﺮﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﻮﺷﻪ ﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﻣﺎ مصارف ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻣﻦﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ ﻭمتوجه ﺧﻮﺍﻫﺮک و ﺑﺮﺍﺩﺭک ﻫﺎﻳﻢ نیزﺑﺎﺷﻢ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻴﻦ؟! ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻌﺮ ﺭا ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻤﻴﺸﻪ! ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:

ﺗﻮ ﻛﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻲ ﻏﻤﻲ

ﻧﺸــﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣـﺖ ﻧﻬﻨـﺪ ﺁﺩمـی

یک شیرزن افغان، در لیست صد فرد تاثیر گذار دنیا !

بانوی قندهار؛ از یک صد فرد تاثیر گذار جهان تا برنده جایزه بین المللی زن شجاع!
نشریه امریکایی “تایم”، مریم درانی عضو شورای ولایتی قندهار را به عنوان یکی از 100 فرد تاثیرگذار در جهان در سال 2012 میلادی برگزید. بانو درانی علاوه بر عضویت در شورای ولایتی قندهار، به فعالیت های اجتماعی نیز اشتغال دارد. وی در حال حاضر مدیر مسوول ایستگاه رادیویی “میرمن” در شهر قندهار است. وی در ماه حوت سال گذشته حایزه جهانی “زن شجاع” را بدست آورده بود که همه ساله به 10 زن از سراسر جهان داده می شود.