د پنسلین یوه ځانګړنه

هره ميکروب معمولاً درې پوستکې يا ديوالونه لري چې د سايتوپلازم ديوال، حجروي ديوال او د کپسولو ديــوالونه دي.

پنسين دا وړتيا لری چې هغه تر ټولو کلک ديوال د جوړيدو مخه ونيسی هغه ديوال وران کړی او د ميکروب زړه(هسته) ته لاره پيدا کړی او ميکروب مړ کړې.

د پنسلين يوه ځانکړنه هره ميکروب معمولاً درې پوستکې يا ديوالونه لري چې د سايتوپلازم ديوال، حجروي ديوال او د کپسولو ديــوالونه دي. پنسين دا وړتيا لری چې هغه تر ټولو کلک ديوال د جوړيدو مخه ونيسی هغه ديوال وران کړی او د ميکروب زړه(هسته) ته لاره پيدا کړی او ميکروب مړ کړې.

Advertisements

کودکی

کودکی هایم اتاقی ســـــــــــاده بود

قصه ای دور اجاقی ســـــــــــاده بود

 

شب که میشد نقشها جان میگرفت

روی سقف ما که طاقی ســــاده بود

 

میشدم پروانه خوابم می پــــــــــــرید

خوابهایم اتفاقی ســــــــــــــــــاده بود

 

زندگــــــــــــی دستی پر از پوجی نبود

باری ما جفت و طاقی ســــــــــاده بود

 

قهر میکردم به شوق آشـــــــــــــــــتی

عشقهایم اشتیاقی ســـــــــــــــاده بود

 

ســـــــــــــــاده بودن عادتی مشکل نبود

سختی نان بود و باقی ســـــــــــاده بود

2013-10-06-0013

علت استحکام استخوانها

یک ماده ی نرم ولیکن خیلی مقاوم در بالای استخوانهای بزرگ به شکل جال مانند بافته شده است که مجراهای آن توسط کلسیم و ویتامین D پوشیده میشود، هر قدر اندازه کلسیم و ویتامین D بدن ما بالا باشد، استخوانهای ما همانقدر قوی بار میآید

برتانویان په هلمند کې څه وکړ؟! – لومړۍ برخه – د رسول کېسه

دا لیکنه باندې کار روان دی. انشاالله ډیر ژر به پشپر شی او ستاسو درانه حضورته وړاندې شی.